Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Добре дошли в официалния сайт на

Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора

'Предложение за вашият хотел и  заведение

Изтегли

Предложение за вашият хотел и заведение

'Детство без тютюнев дим'.Съвместна програма РЗИ И СХР - Стара Загора.

Изтегли

"Детство без тютюнев дим".Съвместна програма РЗИ И СХР - Стара Загора.

Предложение за бизнес партньорство - ансамбъл 'Българе'

Изтегли

Предложение за бизнес партньорство - ансамбъл "Българе"

Устав на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите

Изтегли

Устав на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора

Молба за членство в сдружението на хотелиери и ресторантьори

Изтегли

Молба за членство в сдружението на хотелиери и ресторантьори

Молба за членство в сдружението на хотелиери и ресторантьори

Изтегли

ВЪПРОСНИК ЗА ПРОВЕРКА НА ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ