Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Контакти

§ Адрес:

град Стара Загора,
ул.Парчевич 2, ет.3
/офис сграда/§ Телефон:

+359 42 602 672 - офис

+359 898 688 149 - Иван Михалев / Председател на управителен съвет/

+359 899 14 25 49 - Вени Петрова /член на УС/

§E- mail:

office@hrc-stz.eu