Документи
6000 Стара Загора
Парчевич 2, офис сграда, ет. 5,офис 5-12
Телефон: +359 42 602 672
E- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този кодекс установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на членовете на сдружението.

Целта на Етичния Кодекс е :
Да насърчава и развива високи етични норми в бизнеса. Да способства осъзнаване и признаване значимостта на всеки полезен труд. Да подкрепя стремежа към утвърждаване на добрата репутация на сдружението. Да възпитава стремежа на всеки член на сдружението да защитава своето име и да утвърждава професионалната си репутация. 

II ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

Общи правила на поведение
Членовете на дружеството трябва да спазват следните правила за поведение:
Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности: човешкото достойнство, свобода,равенство и солидарност. Членовете на сдружението трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на сдружението. Спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение. Въпреки че не се очаква членовете да познават детайлно всички действащи закони, те трябва да са запознати с основните правила засягащи тяхната сфера на дейност, а в случай на колебание да търсят помощта на юридически съветник. Комуникацията в сдружението следва да се осъществява без каквито и да било предубеждения към отсрещната страна. 

III НА СЪБРАНИЕ
Лицата, членуващи в СРХ гр. Стара Загора, не допускат по време на събрания на дружеството поведение, несъвместимо с добрите нрави. Лицата, членуващи в сдружението, спазват поведение в зала, което изисква от тях:да не говорят по същество повече от един път и по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване по темата,да не отправят лични нападки, оскърбителни думи и заплахи,да не нарушават реда в залата,подвиквания, подсвирквания и иронизиране на говорещия член са недопустими и ще водят до отстраняването на лицето, проявило грубо неуважение към колегата си. При осъществяване на дейности, несъвместими с поведението по този кодекс, лицата членуващи в СРХ- Стара Загора, следва да се отстранят от сдружението. 

IV ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално- етично задължение за поведение на членовете на дружеството. Членовете на сдружението са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от ръководството на управителния съвет за поправки и изменения на неговите разпоредби. Нормите на настоящия кодекс се прилагат, доколкото не противоречат на Кодекса на труда и останалото действащо законодателство.