Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Полезни връзки

2012/06/15

ПРОФОН

ПРОФОН – дружество за управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители
Арам Берч /мениджър публично изпълнение/, gsm& 0884161795
тел. за контакти: 02/9814541
www.prophon.org

                
2012/06/15

МУЗИКАТОР

МУЗИКАТОР –сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права
Магдалина Тодорова /изпълнителен директор/, gsm& 0888336144
тел. за контакти :02/9890264
www.musicautor.org

                
2011/07/06

Oбластно управление „ Пожарна безопастност и защита на населението” Стара Загора

Oбластно управление „ Пожарна безопастност и защита на населението” Стара Загора
Тел:  042/ 66 55 09
Дежурен тел: 160 
042/ 60 59 78
Спешни повиквания : тел – 112
e-mail: odpbzn sz@abv.bg

                
2011/07/06

РЗИ – Стара Загора

РЗИ – Стара Загора
www.riokoz-stzag.com
e-mail: riokozstzag@orbinet.bg
042/ 63 10 09
горещ телефон -  042/ 63 10 09

                
2011/07/06

Община Стара Загора

Община Стара Загора
042/ 61 46 14
горещ телефон -  042/ 63 10 09
www.starazagora.bg

 

                
2011/07/05

БАРС – Браншова Асоциация на Ресторантьорите София

БАРС – Браншова Асоциация на Ресторантьорите София
тел. за контакти:02/4837866
www.bars-bg.com