Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Полезни връзки

Направено до момента

2012/04/10

        За сдружението

 1. Съществува като организация официално от 10.01.2011 година.
 2. Наброява над 60 членове
 3. Асоцииран член е на БАРС, София / www.bars-bg.com/
 4. С вх.№ 92-00-193/07.02.2012г. сдружението е вписано в Националния туристически регистър, поддържан от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
   

        Направено до момента:

 1. Чрез Декларация до Българска асоциация на хотелиерите и ресторантьорите / БАХРА/ и всички нейни членове подкрепихме преговорите с правителството за удължаване срока за влизане в сила на забраната за тютюнопушене.
 2. Сдружението въздейства за намаляване на цените на наемите на временните търговски обектис 40 % РЕШЕНИЕ №1312/20.09.2011г./прието на второ четене/,ЗАПАЗВАТ СЕ СЪЩИТЕ ЦЕНИ И ПРИ НОВАТА НАРЕДБА ОТ 29.03.2012Г.
 3. Сдружението въздейства за намаляване на цените с 40% за изнесени маси за консумация пред заведения за хранене и развлечения РЕШЕНИЕ №1312/20.09.2011г. /прието на второ ченете/, ЗАПАЗВАТ СЕ СЪЩИТЕ ЦЕНИ И ПРИ НОВАТА НАРЕДБА ОТ 29.03.2012Г.
 4. Сдружението Въздейства за намаляване на цените с почти 50% на туристическия данък от 01.01.2012г.
 5. Водим непрекъснат диалог с ръководството на РЗИ и БАБХ-ОДБХ / бивше РИОКОЗ/ за избягване на риска от некоректно приложение на законовите изисквания и индивидуално отношение към всеки от обектите, членуващи в Сдружението.
 6. Постигнати са договорености за отстъпки до 50% при сключване на договор с ПРОФОН / дружество за управление правата на продуцентите и изпълнителите на музика/ и МУЗИКАУТОР / организация, която защитава правата на авторите на текстове, композитори, автори на аранжименти/.
 7. Съдействахме за изключително атрактивни цени за добиване на сертификат за работата на вентилационната и климатични системи и документ за шум за удължено работно време, чрез фирма Глобал Контрол Експрес ООД, Трудова Медицина КОРТЕКС и технически прегледи на автомобили само за членовете на сдружението чрез фирма Бултранс ООД, гр. Стара Загора.
 8. Сдружението и БАРС – София предоставят на своите членове безплатно карти за ползване с отстъпки на горива в бензиностанциите на ЛУКОЙЛ от 01.09.2011г.
 9. СХР и РЗИ гр. Стара Загора работят по съвместна програма "Детство без тютюнев дим".
 10. Сдружението се ангажира с всеки проблем на своите членове, особено ако той е общозначим, без значение дали членът е от Стара Загора или съседен град.

        Защо да станете член на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора.

 1. За да ползвате информацията, която ви касае бързо и адекватно.
 2. За да се възползвате от постигнатите договорености по различни проблеми, касаещи бранша.
 3. За да бъдете силни пред институциите, от които зависите – РЗИ, БАБХ-ОДБХ, Община, Общински съвет, ОУПБЗН и т.н.

        Как се става член на Сдружението

 1. Като попълните молба за членство, която се намира на нашия интернет сайт www.hrc-stz.eu
 2. Като плащате редовно членски внос по 30 лв. за заведения с над 50 места и 15 лв. за заведения с до 50 места.
 3. Като посещавате редовно събранията на Сдружението и държите постоянна връзка по телефон или електронна поща с офиса на Сдружението :
  0898 68 81 49 – Иван Михалев, председател
  0899 14 25 49 – Вени Петрова /член на УС/
  e-mail: office@hrc-stz.eu