Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Партньoри

2011/04/21

БАРС - СОФИЯ

БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ СОФИЯ

София
Офис : бул. Царица Йоана Бл.775
Телефон : 02/4837866
Моб. телефон :
0889376071
0887102236
0892205120
E-mail : contacts@bars-bg.com
Web:
www.restorantihoteli.bg