Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Полезна Информация

Aвторите на музика и литературни текстове свързани с музика

2011/04/29

Да си законен НЕ Е скъпо
50% отстъпкапри лицензиране на музиката
в заведенията в София, Пловдив, Ст. Загора

Между Браншовата организация на ресторантьорите - София (БАРС) и МУЗИКАУТОР, сдружението за колективно управление на авторски права в музиката, бе сключено рамково споразумение за уреждане на авторските права върху музиката, която звучи в заведенията и ресторантите. Срокът на споразумението е петгодишен и от него ще могат да се възползват както всички директни членове на БАРС, така и членовете на Асоциация на собствениците на заведения в Пловдив и Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, които са асоциирани членове на БАРС.

Подписването на споразумението съвпадна с промените в Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП), влезли в сила на 25 март 2011г., съгласно които глобите за неспазване на авторските права скачат от минимум 300лв. на минимум от 2 000 лв., а горната граница става от 2000лв. на 20 000 лв. за първо нарушение и от 3 000 лв. до 30 000 лв. за второ. Налагат се след проверка от инспектората на Министерство на културата.

Съгласно Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП) всеки собственик на хотел, заведение, магазин и др. п. който озвучава своя обект, независимо по какъв начин, следва да е уредил авторските права за използваната музика. Практически това може да стане чрез сключването на договор с дружество за колективно управление на авторски права, каквото е Музикаутор.

„Преговаряме от доста време с различни организации в бранша и се радвам, че стигнахме до споразумение с организациите на три от най-големите градове в България” – споделя Магдалина Тодорова, Изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР – „Такъв тип преговори са утвърдена практика в европейските държави. Убедена съм, че този модел ще заработи и в България, като ние оставаме отворени към всички сдружения в сферата на туризма, желаещи да се възползват от този модел на договаряне. Преговорите с някои от тях продължават и в момента.”

Споразумението стана факт след активното посредничество на Министерство на културата, в лицето на директора на дирекция „Авторско право и сродни права” г-н Георги Дамянов. Според него регламентирането на общите усилия за легализиране на ползваната музика чрез подобни споразумения е полезно за всички – за творците и дружествата, които ги представляват, за бизнеса, за държавата и е доказателство за доближаване на България до Европа и света в сферата на защита на интелектуалната собственост.
Според тарифата на МУЗИКАУТОР заведенията плащат възнаграждение базирано основно на техния тип (ресторант, бар, дискотека, кафене), на тяхната категория и брой места. На страницата на МУЗИКАУТОР (www.musicautor.org) е публикуван калкулатор, чрез който всеки собственик на заведение може сам да изчисли дължимото възнаграждение за авторски права.

Всеки собственик на заведение следва да спазва редица законови и нормативни актове, като влиза във взаимоотношение с различни фирми, доставчици, организации, общински структури; договаря и заплаща разнообразни стоки и услуги. Когато е наш член, ние правим това вместо него и той получава пакет, чрез който ползва много добри преференции за всяко от тези дължими плащания.” – разказва Атанас Димитров, председател на УС на БАРС и продължава: „Много съм доволен от подписаното споразумение с МУЗИКАУТОР, защото така разширяваме кръга от наши партньори. Всички знаем колко е важна музиката за нашия бизнес и е редно да се заплащат справедливи авторски възнаграждения. Сега нашите членове ще го правят със значителни отстъпки. Иначе рискуват солени глоби за използване на музика без уредени права.”