Партньори

Министерство на туризма

п.к. 1000, Център, София,
ул. „Съборна“ 1
Тел. за нередности, справки и др. въпроси: 02/9046 895 Дежурна линия – 09:00 до 17:30 часа
факс: 02/4470 899
e-mail: tourism@tourism.government.bg

Община Стара Загора

п.к. 6000, гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики №107
телефон за информация и централа: 042 614 614
факс: 042/25 91 32
горещ телефон за сигнали: 0800 157 37
e-mail:  mayor@starazagora.bgsz@starazagora.bg

Институт за анализи и оценки в туризма

п.к. 1000, Център, София,
бул. „Цар Освободител“
Тел. 088 752 1263

Българска Търговско-промишлена палата

п.к. 1058 София, ул. Искър 9
Тел. 02/ 8117 400, 987 26 31
факс: 02/987 32 09
e-mail: bcci@bcci.bg

Туристически информационен център Стара Загора

п.к. 6000, гр. Стара Загора,
бул. „Руски“ №27
Тел. 042/627 098
e-mail: tourism.stara.zagora@gmail.com

Организация за управление на Тракийски туристически район

п.к. 4000, Пловдив, 
бул. “Княгиня Мария Луиза” №31
Тел. 0888 909 960

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

п.к. 6000, гр. Стара Загора,
ул.“Стефан Караджа“ №10
Тел. 042/602 472
e-mail: rzisz@rzisz.org

Областна дирекция по безопасност на храните - Стара Загора

п.к. 6000, гр. Стара Загора,
ул. „Свети Княз Борис“ 86
Тел. 042/652 038
e-mail: pgohsz@abv.bg

Областна дирекция на МВР- Стара Загора

п.к. 6006, гр. Стара Загора,
 ул. „Граф Игнатиев“ №16
Тел. 042/665 297
e-mail: DYoTrifonov@mvr.bg

Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" - Стара Загора

п.к. 6000, гр. Стара Загора,
ул. “ Свети Княз Борис I“ 86
Тел. 042/652 038
e-mail: pgohsz@abv.bg